Click here for the menu
Go to content

Main menu:

Disclaimer

Disclaimer:


Deze website is met de grootste zorg op- en samengesteld. McTrade streeft er naar dat de informatie op onze website(-s) actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website(-s) onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website(-s).
Alle informatie op onze website(-s) wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van het intellectuele eigendom van derden.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of bezoek van, of het tijdelijk onbereikbaar zijn van onze website(-s) of delen daarvan.
McTrade behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website(-s) als in deze disclaimer, aan te brengen.
De aangeboden informatie (tekst en foto's) is copyright van McTrade. Kopiëren en/of gebruik van informatie van onze website(-s) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf.
Alle genoemde trademarks en registered trademarks zijn intellectueel eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

McTrade - Venray.McTrade - Phone: +31 653443948 - E-mail: info@mctrade.nl
Last update: 23rd April 2018
© Copyright - McTrade 2018
Back to content | Back to main menu